Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pismo Prezes NRPiP dotyczące Stanowiska nr 3 Prezydium NRPiP


z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz opiece paliatywno – hospicyjnej oraz odpowiedź Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2016 r. :--->POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych