Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości interpretacyjnych polecenia Ministra Zdrowia w sprawie wypłaty dodatków covidowych wraz z odpowiedzią.


Pismo ---> POBIERZ

Odpowiedź MZ ---> POBIERZ
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych