Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

PISMO W SPRAWIE KLASYFIKACJI ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU WYKONYWANIA W DOMU PRZEZ PACJENTA SAMODZIELNYCH TESTÓW PASKOWYCH SŁUŻĄCYCH DO OKREŚLENIA POZIOMU CUKRU WE KRWI ZA POMOCĄ GLUKOMETRU LUB ODPADÓW IGIEŁ DO PENÓW ALBO ODPADÓW AMPUŁKO-STRZYKAWEK

Więcej informacji w:  LINKU
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych