Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Pismo z dnia 07.11.2017 r. Prezes NRPiP

Pismo z dnia 07.11.2017 r. Prezes NRPiP kierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Przewodniczącej Zespołu ds. systemowych rozwiązań finansowych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr medycznych i sposobu ich wynagradzania:---> POBIERZ
Copyright 2018 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych