Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZ


Komunikat dotyczący zwiększenia wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień lekarza POZ

NFZ: Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń
ZARZĄDZENIE Nr 2/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA z dnia 12 stycznia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna wraz z uzasadnieniem


OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Komunikat Prezesa NFZ z dnia 25 stycznia 2016r. dotyczący wzrostu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki/higienistki szkolne

Wzór pisma o opinię dla POZ

Wzór pisma o opinię dla POZ- od 1 września 2016 r.

Korespondencja w sprawie podwyżek pielęgniarek i położnych

Pismo Prezesa NFZ do Przewodniczącej Zarządu Krajowego OZZPiP w sprawie podwyżek

Stanowisko NRPiP skierowane do Prezesa NFZ Pana Andrzeja Jacyny w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ  dotyczącego warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Pismo Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie skierowane do Dyrektorów/Kierowników ZOZ funkcjonujących na terenie działania OIPiP w Krośnie i realizujacych świadczenia w zakresie POZ

W dniu 12 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone zarządzenie nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej


 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych