Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W STACJACH SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Pielęgniarki stacji sanitarno – epidemiologicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 305) 

Odpowiedź na apel dot. wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w PSSE

Pismo skierowane do Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego w sprawie podjecia działań pozwalających na zwiększenie wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Odpowiedź na pismo w sprawie informacji o zrealizowanych podwyżkach dla pielęgniarek i położnych w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych

Pismo z dnia 13 września 2016 r. Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w stacjach sanitarno – epidemiologicznych woj. podkarpackiego

Pismo kierowane na ręce Pani Prezes Zofii Małas Prezesa NRPIP w Warszawie dotyczące wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w PSSE

Odpowiedz na pismo dotyczące przyznania pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach innych, niż starsza pielęgniarka i pielęgniarka środków finansowych przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń

Odpowiedz Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego dotycząca podwyżek wynagrodzeń dla pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych zatrudnionych na innych stanowiskach niż pielęgniarki i położne z dnia 31 marca 2017 r.
 

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych