Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Pomoc dla Domu Seniora Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze
Szanowni Państwo
 
Moje zaangażowanie zawodowe i związkowe, a obecnie przewodnictwo
(w wolontariacie) w Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach daje mi odwagę prosić
Państwa – moje środowisko zawodowe – o pomoc w realizacji projektu Domu Seniora
Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej.
Fundacja może obecnie w Naszym Domu prowadzić działania wypoczynkowe,
natomiast nie możemy świadczyć jeszcze pomocy naszym Seniorom z uwagi na brak
możliwości wykonania zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.
Z wiarą w dobro i wielkie serce Pielęgniarek, Położnych, Pielęgniarzy oraz
Pracowników Ochrony Zdrowia, jak również ich rodzin, znajomych i wszystkich ludzi dobrej
woli ośmielam się prosić o wsparcie i przekazanie 1% podatku dochodowego wypełniając
zeznanie podatkowe.
W rocznym zeznaniu podatkowym PIT wpisujemy nazwę: Fundacja Pracy
i Ochrony Zdrowia Almach oraz numer KRS: 0000154303 
Prezes Zarządu
Bożena Banachowicz


Skan pisma: POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych