Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji

Szanowni Państwo

W związku z podjęciem przez NRPiP rozmów z Wiceministrem  Zdrowia Januszem Cieszyńskim w/s organizacji bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek i położnych z e-recept (EDM) oraz wyposażenia w sprzęt umożliwiający realizacje zadania dla osób przeszkolonych w tym zakresie, przesyłamy w załączeniu i poniżej informacje na w/w temat. W połowie grudnia odbyło się w CSIOZ spotkanie gdzie ustalono najważniejsze informacje dotyczące realizowanego przez CSIOZ projektu szkoleniowego, który dedykowany jest pracownikom medycznym w tym pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w POZ-ach i szpitalach posiadających aktualny kontrakt z NFZ.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie w środowisku pielęgniarek i położnych projektu z udziałem w organizowanych szkoleniach środowiska zawodowego wywodzącego się z Państwa Izby. Ponadto bardzo proszę o zamieszczenie informacji na Państwa stronie www wraz z przesłanym banerem, gdzie po kliknięciu w "Dowiedz się więcej” osoba zainteresowana zostanie przekierowana na stronę CSIOZ. Ponadto informujemy, że trwają rozmowy z CSIOZ w zakresie wyposażenia pielęgniarek, położnych, które będą ordynować leki i wypisywać recepty w sprzęt umożliwiający wykonanie tych czynności. O postępach rozmów i możliwościach skorzystania z tego projektu przez nasze koleżanki i kolegów będziemy informować na bieżąco.

W związku z pytaniami jakie wpływają do NIPiP, a  związane są z bezpłatnymi szkoleniami z e-recept oraz EDM przekazujemy dane kontaktowe bezpośrednio do osób, które odpowiedzą na wszelkie wątpliwości pielęgniarek i położnych.

Anna Głowacka
tel. 504 8071 25,
e-mail a.glowacka@csioz.gov.pl
Joanna Wiszniewska
tel. 509 323 055
j.wiszniewska@csioz.gov.pl

W załączeniu przesyłam aktualny harmonogram szkoleń na I półrocze 2020 r. oraz krótką informację o projekcie jak również baner na stronę www.

 

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie: LINK

Link do rejestracji: LINK

W odniesieniu do szkoleń dla szpitali, a co za tym idzie pielęgniarek pracujących w tych szpitalach, to proces rekrutacji wygląda w taki sposób:

1. Dyrektor jednostki (bądź osoba przez niego upoważniona) rejestruje szpital,
2. CSIOZ kontaktuje się z zarejestrowanym szpitalem w celu ustalenia terminu szkolenia,
3. Po ustaleniu szkolenia osoba rejestrująca szpital otrzymuje informacje e-mailową z prośbą o załączenie w systemie rekrutacyjnym listy osób które wezmą udział w szkoleniu,
4. Kolejno każda ze zgłoszonych przez szpital osób będzie musiała zrejestrować się indywidualnie w systemie rekrutacji.
5. Po tych wszystkich krokach pracownicy CSIOZ przyjeżdżają w ustalonym terminie i przeprowadzają szkolenie.

 

Obecnie trwa II tura rekrutacji dla szpitali w okresie 2.01.2020 r. – 31.03.2020 r..

I tura rekrutacji szpitali (do dnia 30.11.2019) – zrekrutowało się 117 szpitali.

 

Pozdrawiam 
Mariola Łodzińska
Wiceprezes NRPiP

Załączniki:

Informacje o projekcie ---> POBIERZ

Harmonogram ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych