Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia

Zdrowie dla każdego

Minister Konstanty Radziwiłł podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia  przedstawił plan zmian w systemie ochrony zdrowia, który został zaakceptowany przez premier Beatę Szydło. Jak zmieni się sytuacja pielęgniarek i położnych po jego wprowadzeniu?

W dniu 3 listopada br., na wniosek klubu parlamentarnego PO odbyło się posiedzenie sejmowej komisji zdrowia dotyczące „Informacji w sprawie planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia zaprezentowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Pani Premier Beacie Szydło w dniu 5 lipca 2016 r.”.  W posiedzeniu wzięły udział Sekretarz NRPiP Joanna Walewander i Ewa  Sawicka z Biura Prasowego NIPiP.

Minister Zdrowia swoje wystąpienie zaczął od stwierdzenia, że jego celem jest zapewnienie zdrowia wszystkim obywatelom, dlatego filarem przeprowadzanej przez resort zdrowia reformy jest odejście od systemu ubezpieczeniowego, co wiąże się z likwidacją NFZ i finansowaniem systemu ochrony zdrowia bezpośrednio z budżetu państwa, na co mają być przeznaczone większe środki (projekt zakłada stopniowe zwiększanie nakładów na służbę zdrowia z obecnych  4,4 proc. PKB do 6 proc. PKB w ciągu kilku lat). Minister Radziwiłł podkreślił, że już w przyszłym roku z tego tytułu trafi do systemu opieki zdrowotnej ok. 8 mld  zł więcej niż obecnie.

– Istnieje potrzeba podjęcia konstytucyjnej odpowiedzialności przez władzę państwa za ochronę zdrowia. Priorytetem, który podejmujemy jest budowa sprawnego systemu zarządzania powszechnie dostępnej służby zdrowia – uzasadniał te zmiany  minister Radziwiłł. – Powszechna dostępność nie może być mierzona odsetkiem tych, którzy mają do niej dostęp. To jest wartość zero-jedynkowa i albo występuje, albo jej nie ma.

Przy okazji minister Radziwiłł nawiązał  wypowiedzi prezes NRPiP Zofii Małas podczas niedawnej konferencji „Służba zdrowia czy ochrona zdrowia – znacznie więcej niż spór o słowa” (podlinkowane).

– W ostatnich latach zmienił się m.in. język, jakim mówi się o najważniejszych elementach opieki zdrowotnej. Nie ma już pacjentów tylko świadczeniobiorcy, nie ma tych, którzy udzielają im pomocy – jest świadczeniodawca, nie ma procesu leczenia czy diagnozowania – są usługi zdrowotne, kontrakty, limity i nadlimity. Ten język, charakterystyczny dla rozwiązań gospodarczych, odsuwa nas od idei ochrony zdrowia, czegoś co jest objęte zasadą służby, odpowiedzialności, solidarności i wsparcia dla tych, którzy są słabsi – ubolewał.

 

Zapowiedział też, że NFZ nie zniknie od razu, rząd planuje likwidację Funduszu w 2018 r. Do tego czasu mają zostać opracowane oraz uchwalone ustawy i rozporządzenia umożliwiające ponowne finansowanie „służby zdrowia”  bezpośrednio z budżetu państwa, co będzie wiązało się z większymi uprawnieniami ministra zdrowia (przejmie on zadania NFZ na poziomie centralnym) i zmianą na poziomie samorządów terytorialnych (powstaną Wojewódzkie Urzędy Zdrowia, także zależne bezpośrednio od Ministra Zdrowia).

Obecni na sali posłowie nie kryli obaw, że realizowana już przez resort zdrowia reforma odbije się na jakości opieki zdrowotnej (dotychczasowe wyceny mają zostać zastąpione ryczałtem), a planowane wzmocnienie publicznych zakładów leczniczych kosztem prywatnych (co będzie skutkiem wdrożenia programu potocznie nazywanego „siecią szpitali”) może zachwiać bytem wielu placówek.

Towarzyszący ministrowi zdrowia podsekretarz stanu  Piotr Gryza  zapewnił, że do końca istnienia NFZ, oba systemy będą współistnieć (ryczałt dla szpitali „w sieci” i wyceny dla pozostałych), nie rozwiał jednak obaw posłów co do dalszej przyszłości.

– Nie ma przeszkód, by do programu przystępowały kolejne szpitale, oczywiście po spełnieniu wymogów formalnych – zapewniał.

Bez konkretnej odpowiedzi pozostało także pytanie posłanki PO Elżbiety Radziszewskiej, jak Ministerstwo Zdrowia zamierza sobie poradzić z niedoborami kadrowymi, szczególnie wśród pielęgniarek. Minister Radziwiłł zapewnił jedynie, że w pakiecie ustaw, nad którymi obecnie pracuje jego resort jest też ustawa o gwarantowanej płacy minimalnej dla pracowników medycznych. Nie ukrywał przy tym, że jej wysokość dla wielu grup nie będzie zadowalająca.

Ewa Sawicka

Biuro prasowe NRPiP

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych