Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

PROŚBA O UDZIAŁ W BADANIU ANKIETOWYM


Celem tej konferencji jest przedstawienie roli pielęgniarki i położnej w opiece nad pacjentami w środowisku domowym jak i opieki nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

W związku z powyższym w imieniu organizatorów prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Uzyskane wyniki pomogą nam zorientować jaka jest świadomość społeczeństwa nt. roli pielęgniarki i położnej w POZ. Z góry dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/op-posz-poz-p-s
 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych