Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Prośba o udział w badaniu i wypełnieniu ankiety dotyczącej problematyki zachowań samobójczych


W imieniu Pani Marioli Łodzińskiej Wiceprezes NRPiP zwracam się z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie wśród pielęgniarek i położnych informacji o możliwości udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety, która dotyczy problematyki zachowań samobójczych – ankieta w załączeniu pisma.

O rozpowszechnienie ww. ankiety zwróciła się do NIPiP Pani dr n. med. Iwona Koszewska Kierownik Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przy Zakładzie Zdrowia Publicznego i Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: biurozzs@inip.edu.pl.
Ankieta jest również dostępna pod linkiem: LINK

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych