Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Rekomendacje z debaty eksperckiej OPD z dnia 9 lutego 2017 r. i propozycja interpretacji kryteriów podpisane przez Prezes NRPiP Zofię Małas, oraz Prezes PTP Grażynę Wójcik

Kryteria Oceny ---> POBIERZ

Rekomendacje z debaty ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych