Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Równorzędność specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

NIPiP-NRPiP.OIE-060.346.2016                             Warszawa, dnia 2 listopada 2016r.
 
 
      Pani / Pan
                                                                                  Przewodnicząca / Przewodniczący
                                                                                  Okręgowej Rady
                                                                                  Pielęgniarek i Położnych
 
 
Szanowni Państwo,
 
W załączeniu przesyłam do wiadomości otrzymane pismo z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dotyczące równorzędności specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.
 
Z poważaniem
 
(-) Sebastian Irzykowski
     Wiceprezes NRPiP
Załączniki:

Pismo CKPPiP: --->POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych