Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

SKŁAD OSOBOWY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ZAWODOWEGO


1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
    Małgorzata Sawicka

2. Zastępca  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
    Bienasz Małgorzata

3. Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
    Kozubal Edwarda

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych