Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych finansowanych ze środków Ministra Zdrowia w 2016 r.

mgr Renata Michalska
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie
 
 
 
 
 
Szanowna Pani Przewodnicząca,
 
Organizator Kształcenia „VITAL-MED” Sp. z o.o. na podstawie  rozstrzygnięcia przetargu na organizację szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia prosi o zmieszczenie niżej przedstawionych informacji na Państwa stronie internetowej i rozpropagowanie w środowisku pielęgniarek i położnych na trenie działania Izby.
Pragnę również nadmienić, iż organizujemy specjalizacje bezpłatne na terenie Tarnowa w następujących dziedzinach: anestezjologii, interny, chirurgii, neonatologii, opieki paliatywnej, ginekologii-położnictwa.
 
 
                                                                                  Z poważaniem
                                                                                  Krystyna Kuśnierz
                                                                                  Prezes Zarządu VITAL-MED
 
                                                                      
 
 
 
Organizator Kształcenia „ VITAL-MED” Sp. z o.o. ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w województwie Podkarpackim ( 25 miejsc bezpłatnych dla każdej dziedziny specjalizacji):
 
- pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – Rzeszów ul. Poniatowskiego 4
Postępowanie kwalifikacyjne: 06.08.2016 g; 9.00
 
- pielęgniarstwo rodzinne dla położnych – Rzeszów ul. Poniatowskiego 4
Postępowanie kwalifikacyjne: 06.08.2016 g; 10. 00
 
 
- pielęgniarstwo anestezjologiczne dla pielęgniarek – Rzeszów Kliniczny Szpital Woj. Nr 2
Postępowanie kwalifikacyjne: 30.07.2016 g; 9.00

- pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek – Rzeszów Kliniczny Szpital Woj. Nr 2
Postępowanie kwalifikacyjne: 30.07.2016 g; 11.00
- pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek – Przeworsk SP ZOZ
Postępowanie kwalifikacyjne: 05.08.2016 g; 15.00
 
  • pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – Przeworsk SP ZOZ
Postępowanie kwalifikacyjne: 05.08.2016 g; 16.00
 
 
 
Proszę o przesłanie pocztą ( na adres: VITAL-MED ul. Niepodległości 59, 37-200 Przeworsk ) lub scany ( na adres e-mail: biuro@v-med.pl )  następujących  dokumentów spełniających warunki przystąpienia do specjalizacji do 29.07.2016 :
1) ksero prawo wykonywania zawodu
2) dokumentu/ zaświadczenia o pracy w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie na szkolenie winna legitymować się 2 letnim
stażem pracy w zawodzie przypadającym w okresie ostatnich 5 lat
3) ksero zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych,
jeśli program danej specjalizacji przewiduje taki wymóg
 
- pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek –  EKG, RKO
- pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek – EKG, RKO
- pielęgniarstwo rodzinne dla położnych – RKO, RKO noworodka
- pielęgniarstwo anestezjologiczne dla pielęgniarek – EKG, RKO
- pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek  -   EKG, RKO
  • pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek  - EKG, RKO


Firma " VITAL-MED" Sp. z o.o. ul. Niepodległości 59  w Przeworsku
 
tel. 696 831 779 
e-mail: biuro@v-med.pl
www.v-med.pl
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych