Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r

Część informacji z dokumentu:  Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r.,dotyczące obszaru: Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia w miejscu pracy, Opieka Zdrowotna – Przestrzeganie przepisów pra pracy, w tym BHP (zakres 6.1.1 ww. dokumentu).

Załącznik ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych