Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

standard ksztalcenia


Szanowni Państwo,
W załączeniu pisma odnośnie standardu kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne w kwestii dotyczącej uwzględniania pielęgniarek systemu w możliwości nauczania przedmiotów kierunkowych lub zawodowych przewidzianych w projektowanych standardach kształcenia.

Załacznik ---> POBIERZ

 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych