Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej rady pielęgniarek i położnych w krośnie z dnia 25 stycznia 2018 r.

dotyczące podjęcia działań zmierzających do nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Treść w załączniku ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych