Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko Nr 6 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie podjęcia działań przez Ministra Zdrowia mających na celu objęcia obowiązkiem ukończenia kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” w ramach szkolenia specjalizacyjnego, osób które uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że zasadnym jest, aby warunkiem zakwalifikowania pielęgniarek i położnych z tytułem licencjata do specjalizacji było ukończenie kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne”. Standardy kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia uwzględniają efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania i interpretacji wyników badania fizykalnego, jednakże pielęgniarki i położne ubiegające się o tytuł specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa winny zostać przygotowane do kompleksowego i zaawansowanego badania fizykalnego. Program kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych zawiera szereg specjalistycznych metod i technik, które nie są zawarte w standardach kształcenia przeddyplomowego, a powinny być przez pielęgniarki i położne nabyte w kształceniu podyplomowym jako uwarunkowanie otrzymania tytułu specjalisty.

 

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander

 
Prezes NRPiP
Zofia Małas

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych