Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Stanowisko NRPiP skierowane do Prezesa NFZ Pana Andrzeja Jacyny w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego warunków zawarcia umowy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Treść stanowiska: ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych