Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

STANOWISKO POPIERAJĄCE POSTULATY REZYDENTÓW PODPISANE PRZEZ PREZESÓW NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, NACZELNEJ IZBY FIZJOTERAPEUTÓW I KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH


Załącznik nr 1 ---> POBIERZ

Załącznik nr 2 ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych