Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 18 maja 2021 r.

Stanowisko Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 18 maja 2021 r. dotyczące zmian w zakresie funkcjonowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz utrzymania dotychczasowej formy organizacyjnej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w strukturach Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko ---> POBIERZ
 
Copyright 2021 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych