Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Stanowisko z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią Covid-19

„Domagamy się lepszej opieki nad naszymi pacjentami oraz godnego traktowania pielęgniarek i położnych”

Reprezentując wspólnie całe środowisko pielęgniarek i położnych w Polsce, działając na rzecz ochrony interesów zdrowotnych społeczeństwa, nasze organizacje tj:

  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
  • Polskie Towarzystwo Położnych

wyrażamy swój sprzeciw wobec działań rządu, które w naszej ocenie nie zawsze służą społeczeństwu, lecz doraźnym interesom politycznym.

Nie zgadzamy się na ignorowanie propozycji i strategicznego znaczenia największej, ponad ćwierć milionowej grupy zawodowej pielęgniarek i położnych zawartej w strategii Rządu w zakresie walki z pandemią Covid – 19, w tym (Strategia 3.0)1  


Załącznik ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych