Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Tendencje zmian w dokumentowaniu praktyki pielęgniarskiej


W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krośnie kieruję
 
ZAPROSZENIE  
 
na bezpłatną Konferencję szkoleniową na temat: „Tendencje zmian w dokumentowaniu praktyki pielęgniarskiej”, która odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. o godz. 9 00 w artKino ul. Bieszczadzka 1 w Krośnie. Sali Weselnej „DWA SERCA” 
ul. Bieszczadzka w Krośnie.
Konferencja jest organizowana raz w roku i przeznaczona dla wszystkich pielęgniarek i położnych z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie oraz kadry dydaktycznej i wybranej grupy studentów z kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Sanoku.
W Konferencji weźmie udział około 600 osób.
Informujemy, że Konferencja jest finansowana w całości przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krośnie.
Prosimy o zgłoszenie osób chętnych i przesłanie karty zgłoszenia osób, które będą uczestniczyć w Konferencji szkoleniowej do dnia 15 maja br. na adres e-mailowy; oipip@interia.pl lub fax. 13 43 694 60 w celu przygotowania certyfikatów.
Jednocześnie proszę o umożliwienie uczestnictwa osobom chętnym w wyżej wymienionej Konferencji szkoleniowej.
 
Z wyrazami szacunku
 
                                                                                Przewodnicząca 
                                                                       Okręgowej Rady Pielęgniarek
                                                                                    i Położnych
 
                                                                       Barbara Błażejowska – Kopiczak

 
PROGRAM KONFERENCJI
 
9.00 – 9.30         Rejestracja uczestników.
9.30 – 9.45         Otwarcie konferencji , powitanie gości.
                          Wystąpienia zaproszonych gości.
 
  1. „Tendencje zmian w dokumentowaniu praktyki pielęgniarskiej” prof. nadzw. dr hab. Zarzycka Danuta.
  2. „Przymus bezpośredni w pracy pielęgniarki i położnej” mgr Mariola Łodzińska – Przewodnicząca ORPiP w Radomiu.
  3. „Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki i położnej z wyłączeniem odpowiedzialności wobec pacjenta  w ramach prewencji wykroczeń zawodowych” – Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej mgr Małgorzata Sawicka.
  4. „Historia pielęgniarstwa polskiego” – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki onkologicznej – mgr Zenona Radwańska.
  5. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.
           Zakończenie Konferencji i poczęstunek.

Do pobrania:
Karta zgłoszeniowa -> POBIERZ
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych