Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Uchwała NRPiP nr 382/VII/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Uchwała NRPiP nr 382/VII/2020  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia standardu opieki pielęgniarskiej w pielęgniarstwie nefrologicznym dla podmiotów  wykonujących działalność leczniczą w zakresie dializoterapii wraz załącznikiem(standard)

Uchwała
nr 382 ---> POBIERZ

Załącznik do uchwały ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych