Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Uprzejmie informujemy, że Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w dniu 15 maja 2020 r. podjęło uchwałę dotyczącą zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków OIPiP w Krośnie

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych