Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Uwaga - ponowna próba wymuszeń opłat za rzekomą rejestrację i zmiany w rejestrze podmiotów gospodarczych przez firmy komercyjne!!!

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przestrzega przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które prowadzą działalność gospodarczą,  ofert dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

Firmy te proszą także o wpłatę kwoty nawet 500 złotych za możliwość dokonywania  zmian w prowadzonych przez siebie  rejestrach, których nazwy zbliżone są skrótem do instytucji państwowej tj. CEIDG = Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Dane prezentowane w pismach pochodzą z ogólnodostępnej Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w której rejestracja i dokonywanie zmian jest całkowicie bezpłatna.

NIE DAJMY SIĘ WPROWADZIĆ W BŁĄD!!!

Więcej informacji na stronie CEIDG w poniższym linku.

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;15bc8aee-0cbc-47a4-8a5b-f8bf81781457

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych