Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

W dniu 12 grudnia 2016 r. zostało ogłoszone zarządzenie nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:--->POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych