Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

W dniu 16 maja 2016 r. w Instytucie Medycznym PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się kolejna już uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki


     W dniu 16 maja 2016 roku w Instytucie Medycznym PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się kolejna już Uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki. Po raz pierwszy odbyła się w Centrum Sportowo-Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.


Fot. 1 Jeden z symboli zawodowych – Lampka oliwna
 

Podczas Uroczystości 52 studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo otrzymało czepek pielęgniarski będący symbolem zawodu.


Fot. 2 Studenci II roku kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku podczas podniosłej chwili ślubowania


Czepek pielęgniarski to symbol profesjonalnego pielęgniarstwa. Stanowi element identyfikacji zawodowej i jest pierwszym krokiem włączenia w szeregi zawodowe. Jak podkreśliła Krystyna Wolska-Lipiec „….Obrzędowość towarzyszy najbardziej podniosłym wydarzeniom życia grupy lub społeczeństwa, ma charakter symboliczny i jest realizowana według ustalonych przez grupę obyczajów, odzwierciedlających przyjęte przez nią wartości i nakazujących ich respektowanie. W pielęgniarstwie obrzędowość kojarzona jest z uroczystościami szkolnymi – czepkowania, paskowania, składania przysięgi, ślubowania – lub z ważnymi wydarzeniami zawodowymi. Z obrzędowością związane są symbole, które kształtują wizerunek pielęgniarki, stanowią ważny element komunikacji ze społeczeństwem, wskazują na przynależność danej osoby do grupy zawodowej. Elementem identyfikacji pielęgniarki są symbole zawodowe takie jak: czepek, mundur, lampka oliwna oraz hymn pielęgniarski”.
Znaczenie czepka w pielęgniarstwie:
  • symboliczne: pokora i gotowość służenia drugiemu człowiekowi. W kulturze ludowej oznacza stan kobiety – zamężna, wdowa, informuje również o  przynależności do grupy zawodowej,
  • funkcjonalne: ochrona, zabezpieczenie włosów.
Czepek jako symbol zawodu widnieje na podręcznikach, książkach, pismach zawodowych, jako element loga organizacji pielęgniarskich. Towarzyszy ważnym wydarzeniom i uroczystościom jako symbol – element dekoracyjny: olimpiadom, turniejom, konkursom, świętom zawodowym http://www.wmpp.org.pl/pl/symbole-pielegniarskie/czepek.html

Uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki rozpoczął podniosły moment wniesienia przez studentów symboli zawodowych: lampki oliwnej oraz czepka.


Fot. 3 Wniesienie symboli zawodowych: lampki oliwnej i czepka pielęgniarskiego

Po wprowadzeniu sztandaru PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, Dyrektor Instytutu Medycznego dr Krzysztof Jakubowski powitał zaproszonych gości. Wśród obecnych byli: dr Piotr Uruski – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, władze Uczelni: Jej Magnificencja doc. dr Elżbieta Cipora – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, dr Magdalena Konieczny – prorektor ds. Dydaktyki, Lesław Siedlecki – kanclerz PWSZ im. J. Grodka. Na Uroczystość przybyli także: Dyrektorzy Zakładów Opieki Zdrowotnej: Adam Siembab dyrektor Szpitala Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Antoni Kolbuch dyrektor Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. Wśród zaproszonych gości obecni byli także: dr Grażyna Rogala – Pawelczyk Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Renata Michalska – przewodnicząca VII kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Barbara Błażejowska-Kopiczak – przewodnicząca VI kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Katarzyna Kruczek – pielęgniarka naczelna Szpitala Specjalistycznego, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Zenona Radwańska – pielęgniarka naczelna Szpitala Specjalistycznego, Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie, a zarazem konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, Zdzisława Winiarczyk – pielęgniarka naczelna Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, Jolanta Leń – dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dar-Med w Brzozowie, Ewa Kubat – kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Brata Alberta w Sanoku, Urszula Hejnosz – pielęgniarka przełożona Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Małgorzata Dżugan – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Do-Med w Sanoku, Bożena Jastrzębska – przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek Krośnie, Czesława Kurasz – prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku, Krystyna Bętkowska - kierownik Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku, dr Edyta Kwilosz – przedstawiciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, dr Paweł Uruski – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obecne były także pielęgniarki oddziałowe z zakładów opieki zdrowotnej, w których studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.


Fot. 4 Zaproszeni goście. Od lewej siedzą w pierwszym rzędzie: Krystyna Wolska-Lipiec, dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, doc. dr Elżbieta Cipora, dr Magdalena Konieczny, Stanisław Chęć, Antoni Kolbuch, Czesława Kurasz, w drugim rzędzie siedzą: Renata Michalska, Bożena Jastrzębska, dr Edyta Kwilosz, Urszula Hejnosz


Honorowym Gościem była Krystyna Wolska-Lipiec – przewodnicząca Głównej Komisji Historycznej i Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego w Warszawie.

Fot. 5 Krystyna Wolska-Lipiec podczas prezentacji wykładu pn. „Nasze korzenie”

Krystyna Wolska-Lipiec jest emerytowaną pielęgniarką, czynnym działaczem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W latach 1993–2002 była przewodniczącą Zarządu Głównego PTP w Warszawie. Swoimi projektami i zamierzeniami ożywiała działalność tego towarzystwa poprzez liczne inicjatywy takie jak: szkolenia, spotkania, sympozja, zjazdy, konkursy i Olimpiady Pielęgniarskie. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na kongresach Międzynarodowej Rady Pielęgniarek razem z Barbarą Janus w Vancouver (1997) oraz Kopenhadze (2002).
Jej dziełem jest powstanie Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego http://www.wmpp.org.pl/pl/komisja-historyczna.html, w którym zgromadziła zebrane przez siebie liczne dokumenty, wspomnienia, fotografie z lat I i II Wojny Światowej oraz spisane losy pielęgniarek i sanitariuszek z czasów niemieckiej okupacji. Od roku 2005 jest Przewodniczącą Głównej Komisji Historycznej, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie.
Pani Krystyna jest nadal czynna na rzecz zawodu pielęgniarskiego i kontynuuje rozpoczętą przed laty działalność społeczną. Za podejmowane działanie i aktywność społeczną przyznano Jej nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „wieloletnią pracę społeczną na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i utworzenie Archiwum Historii Pielęgniarstwa Polskiego”.
Otwarcia Uroczystości Symboliki Zawodu Pielęgniarki dokonała Jej magnificencja Rektor PWSZ im. Jana Grodka doc. dr Elżbieta Cipora. Po tym nastąpił najważniejszy moment – ŚLUBOWANIE. Studenci II roku kierunku pielęgniarstwo po zgłoszeniu dyrektorowi Instytutu Medycznego dr Krzysztofowi Jakubowskiemu gotowości studentów przez starostę roku Karolinę Hombek, złożyli na ręce kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Anety Mielnik ślubowanie. Później nastąpił moment nałożenia czepków przyszłym pielęgniarkom i wręczenia symbolów czepka przyszłym pielęgniarzom. Aktu nałożenia i wręczenia czepków pielęgniarskich dokonały: Krystyna Wolska-Lipiec oraz Aneta Mielnik. W pierwszej kolejności czepki otrzymali studenci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Były to następujące osoby:
  1. Sabina Kwiatkowska,
  2. Magdalena Słysz,
  3. Karolina Hombek,
  4. Katarzyna Klecha,
  5. Katarzyna Łazoryk,
  6. Magdalena Jarema,
  7. Paulina Lisowska,
  8. Anna Robel.


Fot. 6 Krystyna Wolska-Lipiec oraz Aneta Mielnik podczas nakładania czepków pielęgniarskich studentkom II roku kierunku pielęgniarstwo

 
Po otrzymaniu czepków pielęgniarskich studenci odśpiewali Hymn pielęgniarski. Podczas Uroczystości Symboliki Zawodu Pielęgniarki, wyróżnieni zostali studenci działający w Kole Wolontariatu. Wręczenia Dyplomów dokonała Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku Czesława Kurasz. Szczególną aktywnością w Kole Wolontariatu wykazali się następujący studenci:
1.         Gabriela Buczek,
2.         Gabriela Fic-Śmigiel,
3.         Anna Haus,
4.         Karolina Hombek,
5.         Magdalena Jarema,
6.         Katarzyna Klecha,
7.         Alicja Kochmańska,
8.         Anna Kraczkowska-Polityńska,
9.         Grzegorz Kulon,
10.       Katarzyna Łazoryk,
11.       Dominika Mermer,
12.       Anna Robel,
13.       Magdalena Słysz,
14.       Anna Wójcik.


Fot. 7 Czesława Kurasz - Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu wręcza dyplomy studentom działającym w Kole Wolontariatu


Okolicznościowe dyplomy oraz nagrody książkowe otrzymali także studenci aktywnie działający w Studenckim Kole Naukowym Pielęgniarek. Wręczyli je Krystyna Wolska-Lipiec oraz Renata Michalska. Wśród wyróżnionych byli studenci:
1.         Karolina Hombek,
2.         Magdalena Słysz,
3.         Magdalena Jarema,
4.         Anna Wójcik.Fot. 8 Krystyna Wolska-Lipiec oraz Renata Michalska podczas wręczania dyplomów i nagród książkowych dla studentów działających w Studenckim Kole Naukowym Pielęgniarek

Na zakończenie Uroczystości Symboliki Zawodu Pielęgniarki zaprezentowany został wykład pt.: „Nasze korzenie”, wygłoszony przez Krystynę Wolską-Lipiec. Obecność Pani przewodniczącej Krystyny Wolskiej-Lipiec był dla sanockiego środowiska pielęgniarskiego zaszczytem i ogromnym wyróżnieniem.


Fot. 9 Studenci II roku kierunku pielęgniarstwo z opiekunem roku dr Ewą Smoleń

Uroczystość uświetnił występ muzyczny przygotowany przez pracowników i studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Występ przygotowali dr Iwona Bodziak, Zofia Kielar oraz Robert Handermander.
Na zakończenie, studenci wyrazili swoją wdzięczność wszystkim zaproszonym gościom tj. Władzom Powiatu, Uczelni, Kadrze Zarządzającej Zakładami Opieki Zdrowotnej oraz pracownikom naukowym i dydaktycznym Instytutu Medycznego za obecność na uroczystości, a także za możliwość kształcenia w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

 
Studenci II roku kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
dr Ewa Smoleń - opiekun roku

 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych