Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

W NIPiP trwają prace nad wyceną porady pielęgniarki i położnej POZ

Obecnie w NIPiP trwają prace nad wyceną porady pielęgniarki i położnej POZ: urologicznej, tzw. porady „stomijnej” oraz porady w zakresie leczenia ran. Przy pracach nad wyceną biorą udział eksperci-praktycy i to z ich opiniami w następnych krokach skierujemy się do AOTMIT.

Senat zagłosował za ustawą o najniższych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Czy zapisy ustawy są zgodne z Polityką Wieloletnią Państwa Na Rzecz Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa?

– Ani NRPiP, ani OZZPiP nie braliśmy udziału w tworzeniu projektu ustawy. Niezmiennie uważamy, że ustawa wprowadza zbyt duże dysproporcje płacowe pomiędzy pracownikami de facto wykonującymi te same obowiązki zawodowe. Ponadto, nadal nie znamy źródła tych dodatkowych środków na wynagrodzenia i nie wiemy jaki mechanizm ma zagwarantować, że środki te faktycznie trafią do pracowników. W tym kontekście trudno mówić, by „Polityka…” została uwzględniona przy tworzeniu zapisów tej ustawy – Mariola Łodzińska, Wiceprezes NRPiP.

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych