Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

W walce z koronawiursem liczy się każda złotówka!

Dostarczająca rozwiązania marketingowe firma RTB House przekazała Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, fundusze na zakup środków do ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.

.

Jeśli nie my, to kto? Razem walczmy z koronawirusem!
Kupmy niezbędne środki ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych.

 

W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie pragniemy serdecznie podziękować  sponsorowi - firmie dostarczającej rozwiązania marketingowe RTB House za okazane wsparcie oraz NIPiP za przekazanie darowizny dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

 

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych