Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Warsztaty organizowane przez NRPiP pt. Zdarzenia niepożądane – jak rozmawiać z mediami?

Warsztaty organizowane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, pt. Zdarzenia niepożądane – jak rozmawiać z mediami?
Warsztaty jednodniowe, w grupie 15 osobowej, 3 luty 2015 roku, w biurze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, ul. Pory 78.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, pielęgniarek i położnych pracujących
w podmiotach leczniczych lub prowadzących praktyki zawodowe.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie udziału do dnia 15 stycznia 2015 roku (karta zgłoszenia) oraz wniesienie opłaty.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych