Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Ważna informacja dla świadczeniodawców dotycząca opiniowania wniosków w sprawie podwyżek

Szanowni Państwo,

W związku z wpływającymi do OIPiP w Krośnie wnioskami od podmiotów leczniczych dotyczącymi opiniowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie 4 transzy (4x400) uprzejmie informujemy, że wstrzymano wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. do czasu ukazania się nowych przepisów.   

Według informacji otrzymanych z NIPiP o zaistniałej sytuacji został poinformowany Prezes NFZ A. Jacyna, który na spotkaniu z dyrektorami oddziałów wojewódzkich w dniu 8 sierpnia 2018 r. wyjaśni postanowienia zawartego porozumienia oraz propozycji zmian jakie są planowane w opiniowanym rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych