Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Wspólne stanowisko NRPiP, PTP i OZZPiP z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji MZ

dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach oraz Odpowiedź MZ w tej sprawie ---> POBIERZ
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych