Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uruchamia trzy unikatowe studia podyplomowe

 

PSYCHODIETETYKA
INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA PSYCHOGERIATRYCZNA
TRANSKULTUROWOŚĆ W INTERDYSCYPLINARNEJ OPIECE MEDYCZNEJ

Załącznik:

Ulotka informacyjna: ---> POBIERZ

 

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych