Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

XIII Kongres Pielęgniarek Polskich


Pielęgniarstwo jest jedno

Wizję rozwoju polskiego pielęgniarstwa przedstawiły na wspólnej konferencji prasowej towarzyszącej XIII Kongresowi Pielęgniarek Polskich prezes NRPiP Zofia Małas, prezes PTP Grażyna Wójcik i przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz.

Przewodzące najważniejszym organizacjom reprezentującym środowisko pielęgniarek i położnych liderki podkreślały, że najważniejszymi zadaniami są: uregulowanie kwestii warunków pracy i płacy, obrona obecnego systemu kształcenia oraz wypracowanie zasad wprowadzenia do systemu zawodów pomocniczych. I że w tych kwestiach organizacje, które reprezentują mówią jednym głosem.

Do pielęgniarskich postulatów odniósł się minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, podkreślając podczas swojego wystąpienia na samym Kongresie, że opracowana przez jego resort strategia dla pielęgniarstwa „musi uwzględniać potrzeby pielęgniarek, ale także pamiętać i uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i przepisy legislacyjne”.

A właśnie o przyśpieszenie prac legislacyjnych apelowała podczas konferencji prezes NRPiP Zofia Małas, przypominając:
– Wielokrotnie zgłaszałyśmy potrzebę nowelizacji rozporządzenia o minimalnych normach zatrudnienia pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych, zaproponowałyśmy przy tym dobry wskaźnik – ok. 5- 6 pacjentów przypadających na jedną pielęgniarkę. Ministerstwo Zdrowia jednak ciągle takich rozwiązań nie przyjęło i w rozporządzeniach koszykowych nie ma odpowiedniego zapisu. Gdyby był, NFZ sprawdzałby w trakcie kontraktowania czy szpital spełnia normy zatrudnienia. Nie możemy przecież mówić o jakości opieki pielęgniarskiej, jeżeli na oddziałach szpitalnych z 40 pacjentami, zamiast pięciu pielęgniarek pracują w trakcie dyżuru dwie lub nawet tylko jedna.

Przewodnicząca OZZPiP Lucyna Dargiewicz podkreśliła, że nie można mówić o bezpieczeństwie pacjentów przy ciągle spadającej liczbie pielęgniarek. Wskazała także na rozwiązania, które ten proces mogą odwrócić –  z jednej strony podniesienie wynagrodzeń, by zachęcić młode osoby do podejmowania pracy, z drugiej wprowadzenie do systemu pracowników o niższych kwalifikacjach, kształconych tzw. krótką ścieżką, którzy mogliby odciążyć pielęgniarki z prostych czynności sanitarno-higienicznych. Prezes PTP dr Grażyna Wójcik dodała, że oprócz pracowników pomocniczych, niższego szczebla, coraz pilniejszą potrzebą jest wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej menadżerów na poziomie oddziałów, bo dziś zarządzanie wielotysięcznymi budżetami spada na barki pielęgniarek oddziałowych, które mają przecież inne zadania. Podkreśliła przy tym, że absolutnie nie ma zgody ani PTP, ani NRPIP i OZZPIP na proponowany przez ministerstwo zdrowia powrót do kształcenia pielęgniarek na poziomie liceów medycznych.

– Nasze wspólne stanowisko, podjęte w lipcu tego roku, pozostaje bez zmian – powtórzyła z mocą.

Uczestniczący w konferencji dyrektor generalny European  Federation of Nurses Paul De Raeve z aprobatą odniósł się do tak stanowczej reakcji organizacji pielęgniarskich w kwestii utrzymania obecnych standardów kształcenia.

– Nie byłoby to zgodne z przepisami europejskimi dotyczącymi tego, jak takie kształcenie powinno wyglądać – mówił. – Poza tym dysponujemy badaniami, które jasno pokazują zależność umieralności pacjentów od poziomu wykształcenia pielęgniarek. To są różnice sięgające 10 proc. zgonów na oddziałach.
Dyrektor zarządzający Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarskich zwrócił też uwagę na pomijany często w polskich realiach fakt, że pielęgniarstwo, jako zawód sfeminizowany, „z zasady” jest gorzej opłacany.

– Żeby realnie wyrównać zarobki pielęgniarek niezbędne jest zwiększenie równouprawnienia w całym społeczeństwie – przypomniał, ale dodał też, że jest pod ogromnym wrażeniem pracy jaką polskie pielęgniarki wykonały na rzecz swojego środowiska. – Gratuluję wam wszystkim, zarówno samorządowi zawodowemu, jak i związkom i Towarzystwu Pielęgniarskiemu, zrobiliście fantastyczne rzeczy, choćby dotyczące kształcenia.

I przestrzegł, że nic nie jest dane raz na zawsze.

– My też, na poziomie europejskim musimy walczyć, bo są zakusy, żeby obniżyć rangę zawodu pielęgniarki – przyznał i podpowiedział – Przydaje się wtedy art. 31 Dyrektywy 2005/36/UE  jasno określający wymagania w zakresie kształcenia w tym zawodzie.

Rozwojowi kompetencji poświęcona była osobna sesja, podczas której dyskutowano m.in. o nowelizacji Ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych o nowe uprawnienia (ordynowanie niektórych leków i zlecanie wybranych badań). Wiele uwagi poświęcono także pielęgniarstwu wielokulturowemu, etyce zawodowej oraz zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów w warunkach opieki klinicznej.
 

Ewa Sawicka

Relację z XII Kongresu Pielęgniarek Polskich zamieściły też portale internetowe:

http://www.politykazdrowotna.com/12147,place-warunki-pracy-ksztalcenie-czyli-jak-zatrzymac-pielegniarki-w-polsce

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pielegniarki-radziwill-minister-zdrowia,60,0,2155324.html

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych