Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Delegaci wybrani na VII kadencję,

XXXI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r.
w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5.


Planowane rozpoczęcie obrad o godz. 9.00.
Szczegółowe informacje zostaną Państwu przesłane w materiałach zjazdowych.
 
Renata Michalska
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych