Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Z prac NIPiP

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przekazania opinii prawnej dotyczącej pobierania przez pielęgniarki POZ materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego ---> POBIERZ

Opinia prawna w sprawie pobierania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej materiału do badań diagnostycznych i transportu tego materiału do laboratorium diagnostycznego ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w związku z brakiem realizacji Porozumienia z dnia 8 lipca 2018 r ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Prezesa NFZ dotyczące dodatku do wynagrodzenia związanego z ograniczeniem pracy do jednego miejsca ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie przyjęcia PWZ w formie jednostronicowego dokumentu ---> POBIERZ

Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie udostępnienia treści polecenia skierowanego do Prezesa NFZ w zakresie dodatkowego świadczenia pieniężnego ---> POBIERZ

Aktualizacja aktów prawnych – stan na dzień 15.10.2020 r. ---> POBIERZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych