Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

 

Z prac NRPiP

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych skierowany do Pielęgniarek i Położnych ---> OTWÓRZ

Stanowisko Nr 36 z dnia 24 czerwca 2020 roku Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla personelu medycznego ---> OTWÓRZ

Stanowisko Nr 37 z dnia 24 czerwca 2020 r. Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych ---> OTWÓRZ

Stanowisko nr 38 SPRZECIW Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego ---> OTWÓRZ

Copyright 2022 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych