Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Zaproszenie na spotkanie autorskie z panem Pawłem Zuchniewiczem połączone z promocją jego najnowszej książki „Siostra naszego Boga. Niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej”

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych