Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Zapraszamy na II Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Ważny komunikat !
 
Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Od 1 maja 2017 r. zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

 
http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Seminarium "Rehabilitacja kompleksowa wyzwaniem na miarę XXI wieku" 17 maj 2017 r. Warszawa

Wiecej w załączniku ---> POBIERZ

Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o niesienie pomocy bezrobotnym pielęgniarkom

Więcej w załączniku ---> POBIERZ

Korespondencja NIPiP

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do propozycji zawartych w Rekomendacjach wypracowanych w ramach debaty eksperckiej „Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce”

Załącznik 1 ---> POBIERZ
Załącznik 2 ---> POBIERZ

Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo dotyczące wystawiania skierowań lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

Treść w załączniku ---> POBIERZ

Konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Wybrane problemy interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z udarem mózgu”, 12 maj 2017 r. Przeworsk

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ
Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Szkolenie dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową 19 – 22 czerwiec 2017 r. Warszawa

Więcej w załączniku ---> POBIERZ

NZOZ SPECMED SP Z O.O.

  • zatrudni pielęgniarkę środowiskowo- rodzinną
  • w pełnym wymiarze czasu pracy
WYMAGANIA:
  • kurs pielęgniarki :
- rodzinnej, 
- lub  środowiskowej,
- lub pediatrycznej,
- lub środowiskowo – rodzinnej, 
- lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych,  
- lub opieki długoterminowej.
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny :
13 43 668 02 lub 13 43 238 53
 
lub osobisty w siedzibie spółki - Krosno ul Paderewskiego 4
 
Krosno, dnia 4 kwietnia 2017 r. 

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA SĄ PROBLEMAMI CAŁEGO KRAJU, DLATEGO NIE MOŻNA ICH LEKCEWAŻYĆ!

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych