Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Korespondencja NIPiP

W załączeniu odpowiedź Ministerstwa Zdrowia do propozycji zawartych w Rekomendacjach wypracowanych w ramach debaty eksperckiej „Długoterminowa Opieka Medyczna a Zmiany Systemowe w Polsce”

Załącznik 1 ---> POBIERZ
Załącznik 2 ---> POBIERZ

Odpowiedź Prezesa NFZ na pismo dotyczące wystawiania skierowań lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

Treść w załączniku ---> POBIERZ

Konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Wybrane problemy interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z udarem mózgu”, 12 maj 2017 r. Przeworsk

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ
Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

Szkolenie dla pracowników medycznych z zakresu problematyki HIV/AIDS i zakażeń przenoszonych drogą płciową 19 – 22 czerwiec 2017 r. Warszawa

Więcej w załączniku ---> POBIERZ

NZOZ SPECMED SP Z O.O.

  • zatrudni pielęgniarkę środowiskowo- rodzinną
  • w pełnym wymiarze czasu pracy
WYMAGANIA:
  • kurs pielęgniarki :
- rodzinnej, 
- lub  środowiskowej,
- lub pediatrycznej,
- lub środowiskowo – rodzinnej, 
- lub przewlekle chorych i niepełnosprawnych,  
- lub opieki długoterminowej.
 
 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny :
13 43 668 02 lub 13 43 238 53
 
lub osobisty w siedzibie spółki - Krosno ul Paderewskiego 4
 
Krosno, dnia 4 kwietnia 2017 r. 

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA SĄ PROBLEMAMI CAŁEGO KRAJU, DLATEGO NIE MOŻNA ICH LEKCEWAŻYĆ!

Korespondencja dotycząca realizacji zleceń lekarskich w domu chorego na podanie leków oznakowanych „Lz” .

Wiecej informacji w załącznikach:

Załącznik nr 1 ---> POBIERZ
Załącznik nr 2 ---> POBIERZ

I etap konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy"

Komunikat prasowy dotyczący pierwszej edycji konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy", który rozpoczął się 27 marca 2017 r. w 13. polskich uczelniach medycznych

Dodatkowe informacje dot. konkursu na stronie: www.akademia-ama.pl/olimpiada

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/72758,,-polozna-przyszlosci-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-

Więcej w załączniku ---> POBIERZ

DEBATA POŚWIĘCONA PROBLEMOM WSPÓŁCZESNEGO PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA W POLSCE

W poniedziałek 27 marca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Organizatorem debaty jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia przy współudziale Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Delegaci wybrani w rejonach w rejonach wyborczych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie


        Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 23 marca 2017r. odbędzie się XXXII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.               
        W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie do Biura OIPiP w Krośnie propozycji uchwał, wniosków i apeli dotyczących spraw ważnych i istotnych dla naszego środowiska. Zgłaszane wnioski przedstawione i omówione zostaną w trakcie obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.


Z poważaniem

Renata Michalska

Przewodnicząca ORPiP w Krośnie


Wniosek ---> POBIERZ


 

Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych