Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - NOWE WYZWANIA, 22-23 czerwiec 201

Zarząd PSPP serdecznie zaprasza na III Ogólnopolską Konferencję Naukową
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE - NOWE WYZWANIA
która odbędzie się w dniach 22-23 czerwiec 2016 roku Hotel Willa Port w Ostródzie

Wizyty Przewodniczącej ORPiP w krośnieńskich podmiotach leczniczych

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie Renata Michalska spotyka się z pracodawcami oraz pielęgniarkami i położnymi zatrudnionymi w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego

Stanowisko Nr 2 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Stanowisko Nr 3 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie zabezpieczania środków finansowych  dla pielęgniarek zatrudnionych w POZ w gabinetach zabiegowych i punktach szczepień

Stanowisko nr 4 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Konferencja pt. Bydgoskie Spotkania Położnych

IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z Okazji Krajowego Dnia Położnych
Bydgoszcz 19 maja 2016 r.

Uroczystość jubileuszowa prof. dr hab. n. med. Elżbiety Piontek

W dniu 12.01.2016 roku Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie Renata Michalska uczestniczyła w uroczystości jubileuszowej prof. dr hab. n. med. Elżbiety Piontek.

Debata Zdrowie Polek i Polaków wg Medicalguidelines - Nietrzymanie moczu

Warszawa 2 kwiecień 2016 r.

Konwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

Przewodnicząca ORPIP w Krośnie Renata Michalska w dniu 23 lutego 2016r. decyzją Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku  została powołana w skład Konwentu  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku – na kadencje do 31 sierpnia 2016r

List otwarty pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej

z terenu działania OIPiP w Poznaniu wyrażający swoje zaniepokojenie kierunkiem i trybem prac nad nową ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej.
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych