Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

podwyżki dla służby więziennej

Odpowiedz na Apel Nr 9/VII/2018 Prezydium ORPiP w Krośnie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nieobjęcia pielęgniarek zatrudnionych w Służbie Więziennej Porozumieniem z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Załacznik ---> POBIERZ

NFZ wyjaśnia Zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wprowadzonych od września br. zmian zasad rozliczania kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne, Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie informuje:

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu ul. Długa 1 zatrudni pielęgniarkę na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu   603 985 070
Iwonicz, dnia 24 października 2018 r.
 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Poradnik przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji: “RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent”

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Utworzenie grupy było odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, a jej celem stało się opracowanie klucza postępowania w przypadkach nadinterpretacji przepisów oraz udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

PORADNIK ---> POBIERZ

podjęcie działań legislacyjnych pozwalających na wzrost wynagrodzeń w służbie więziennej


W załączeniu pismo Pani Prezes NRPiP Zofii Małas dotyczące podjęcia działań legislacyjnych pozwalających na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w więziennej służbie Zdrowia.

Załacznik ---> POBIERZ

 

NOWE NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


19 października br. w Dzienniku Ustaw poz. 2012 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W załączniku Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Załącznik ---> POBIERZ
 

Stanowisko Nr 4 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

z dnia 23 października 2018 r. w sprawie protestu pielęgniarek i położnych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku skierowane do:
  1. Zarządu Powiatu w Sanoku
  2. Dyrektor SPZOZ w Sanoku
Załącznik: --->  Stanowisko Nr 4 Prezydium ORPiP w Krośnie

informacja o szkoleniu PARPA

Szanowni Państwo
W załączeniu przekazuję informację o szkoleniu organizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NIPiP nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Załaczniki:

Pismo NRPiP szkolenie PARPA ---> POBIERZ

Zaproszenie na szkolenie ---> POBIERZ

Karta zgłoszeniowa ---> POBIERZ

 

Komunikat dotyczący Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szewecji Sylwii (QSNA)

Rozpoczęła się trzecia edycja Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji Sylwii (Queen Silvia Nursing Award, QSNA). Jest to wyjątkowe stypendium, skierowane wyłącznie do osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej oraz do studentek i studentów pielęgniarstwa.
 
Konkurs w Polsce odbywa się pod honorowym patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Mam zaszczyt już po raz trzeci zasiadać w gronie komisji konkursu.
 
Celem Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii jest:
  • Podkreślenie roli pielęgniarki, pokazanie, że ten zawód to satysfakcjonujące i atrakcyjne zajęcie.
  • Umożliwienie rozwoju zaangażowanym i kreatywnym osobom.
  • Zachęcenie do wymiany pomysłów i dialogu na temat opieki nad osobami starszymi.
 
Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to wspaniała inicjatywa, która daje szansę młodym, ambitnym studentom, jednocześnie zachęcając ich do dialogu i wymiany opinii na temat opieki zdrowotnej, ze wskazaniem na opiekę nad osobami starszymi oraz cierpiącymi na demencję. Otrzymanie przez zwycięzcę stypendium (w wysokości 25 000 zł) oraz stażu w Szwecji będzie znakomitym początkiem kariery zawodowej.
 
Zgłoszenie do konkursu można przesyłać do 18 listopada 2018 r. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Załącznik ----> POBIERZ

 

nowielizacja rozporządzenia

Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy pismo Prezes NRPiP wraz ze skanem przesłanego pisma do Ministerstwa Zdrowia  odnośnie nowelizacji Rozporządzenia z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.


Załaczniki:
Pismo Prezes NRPiP ---> POBIERZ
Kopia pisma przesłana do Ministerstwa Zdrowia ---> POBIERZ
 
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych