Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie

Informacje kontaktowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 pok. 209
tel. /fax 13 436 94 60, e-mail: biuro@oipip.krosno.pl
Biuro Izby czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Radca Prawny mgr Piotr Świątek
udziela porad prawnych w piątek od godz. 8.00 - 14.00
kontakt za pośrednictwem biura OIPiP

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
oraz Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

czynne codziennie w siedzibie izby w godz. 10.00 - 14.00

Podania o zapomogi
prosimy składać do 10-go każdego miesiąca osobiście lub listownie

Numer konta (PKO BP o/ Krosno)
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998

Wyślij do nas wiadomość!

Imię i nazwisko / Nazwa firmy:
E-mail:
Temat:
Wiadomość:
Copyright 2019 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych