Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Informacje kontaktowe

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 pok. 209
tel. /fax 13 436 94 60,
e-mail: biuro@oipip.krosno.pl
Biuro Izby czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Numer konta (PKO BP o/ Krosno)
70 1020 2964 0000 6302 0003 5998

Biuro Izby czynne:
w poniedziałek w godzinach: 7.30 - 17.00
od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych czynne codziennie w siedzibie Izby w godzinach: od 10.00 – 14.00. 
Ponadto Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pełni dyżur dwa razy w miesiącu od godz. 10.00 - 14.00.

Szczegółowy harmonogram dyżurów znajduje się w linku: OTWÓRZ

Wyślij do nas wiadomość!

Imię i nazwisko / Nazwa firmy:
E-mail:
Temat:
Wiadomość:
Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych