Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Prezydium

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE

1. Przewodnicząca ORPiP   Renata Michalska
2. Wiceprzewodnicząca piel. Barbara Błażejowska – Kopiczak
3. Wiceprzewodnicząca położna   Krystyna Krygowska
4. Skarbnik   Bożena Jastrzębska
5. Sekretarz  Ewa Czupska

Członkowie:

6. Barańska Beata
7. Dybaś Anna
8. Górnik Urszula
9. Krochmal Dorota
10. Moskal Bożena
11. Pasławska Halina
12. Szydło Agnieszka
13. Wilusz Agnieszka
14. Witusik Teresa
15. Zabierowska Urszula

 

Zaproszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie uprzejmie informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. o godzinie 15.00 rozpoczyna się II edycja kursu specjalistycznego w zakresie „Resuscytacja krążeniowo oddechowa” dla pielęgniarek i położnych realizowanego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs jest bezpłatny i odbywał się będzie w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie przy ulicy Bieszczadzkiej 5.
Uczestnicy w ramach projektu otrzymają materiały dydaktyczne, książki, notesy, długopisy, pendrive i ciepłe posiłki (obiady) przekąski, napoje.

Rekrutacja uczestników do kursów realizowanych w ramach projektu odbywa się na dwóch płaszczyznach: w SMK oraz poprzez wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się na stronie:  https://nipip.pl/rekrutacja-projektu/ oraz w Biurze OIPiP w Krośnie. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Copyright 2023 OIPiP w Krośnie
powered by: Reactor CMS
SETMAX - Tworzenie portali internetowych