Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Prezydium

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KROŚNIE

1. Przewodnicząca ORPiP   Renata Michalska
2. Wiceprzewodnicząca piel. Barbara Błażejowska – Kopiczak
3. Wiceprzewodnicząca położna   Krystyna Krygowska
4. Skarbnik   Bożena Jastrzębska
5. Sekretarz  Ewa Czupska

Członkowie:

6. Barańska Beata
7. Dybaś Anna
8. Górnik Urszula
9. Krochmal Dorota
10. Moskal Bożena
11. Pasławska Halina
12. Szydło Agnieszka
13. Wilusz Agnieszka
14. Witusik Teresa
15. Zabierowska Urszula

 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych