Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Zespół pielęgniarek epidemiologicznych

 

  1. Jastrzębska Bożena - Przewodnicząca
  2. Iwaniec Teresa - Z-ca przewodniczącej
  3. Sebastianka Aldona - Sekretarz
  4. Bryś Marta
  5. Cipora Ewa
  6. Jurczak Grażyna
  7. Łobaza Stanisława
  8. Marcinkowska Marta

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych