Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Samorząd Krajowy

Naczelną władzą w samorządzie pielęgniarek i położnych jest Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. Jego decyzje są wiążące dla Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prezesa Naczelnej Rady, Naczelnego Rzecznika Działalności Zawodowej, Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

 

Więcej informacji na stronie Naczelnej Izby: http://www.izbapiel.org.pl

 

Struktura samorządu

Strategia Samorządu

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Komisja Rewizyjna

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych