Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


Debata „Zdrowie prawem obywatela”, przekazanie recept „Ostatni dyżur” Marszałkom Sejmu i Senatu oraz

Debata publiczna „Zdrowie prawem obywatela” odbyła się o godz.11:00 w Nowym Dziedzińcu Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej w Warszawie. W eksperckim panelu dyskusyjnym zasiedli:

  • dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  • prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas, socjolog, medioznawca, profesor emerytowany Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Tomasz Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich
  • Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych

 

Debatę można wysłuchać w Internecie na kanale YouTube kampanii „Ostatni dyżur” pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=juqCI5-wmn8&feature=youtu.be

W roli eksperta – obserwatora na spotkaniu obecna była również Dorota Wojciechowska, główny specjalista w Biurze Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta RP. Prowadzącym i moderatorem dyskusji był redaktor Krzysztof Ziemiec. Eksperci zgodnie stwierdzili, że społeczeństwo, powołując się na konstytucyjny zapis dostępu do ochrony zdrowia, słusznie zaapelowało do polskiego rządu o zagwarantowanie Polakom opieki świadczonej przez pielęgniarki i położne. Debata była relacjonowana online na kanele „Ostatniego dyżuru” na YouTube.

Po debacie publicznej o godz. 14:00 delegacja Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: prezes dr Grażyna Rogala-Pawelczyk, wiceprezes Teresa Kuziara, sekretarz Joanna Walewander, skarbnik Hanna Gutowska oraz Bożena Żółkiewska, przekazała symboliczną receptę z liczbą zebranych podpisów oraz Rekomendacje Marszałkowi Senatu podczas spotkania z wicemarszałkiem Adamem Bielanem oraz Marszałkowi Sejmu na spotkaniu z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim.

Następnie o godz. 15:00 delegacja NRPIP razem z przewodniczącymi Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych złożyły 45 symbolicznych kartonów sybmolizujących ponad 532 tys. recept w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przed wejściem do KPRM odbyło się spotkanie z mediami, kamery telewizyjne i fotoreporterzy zrelacjonowały moment przekazania petycji przedstawicielom najwyższej władzy państwowej. Symboliczne recepty, w imieniu Premier Beaty Szydło, odebrali Premier Piotr Gliński, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Minister Elżbieta Witek. Na zaproszenie Pana Premiera odbyło się spotkanie z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych  z Premierem Glińskim, Ministrem Radziwiłłem oraz Minister Elżbietą Witek.

 
Podczas spotkania Prezes NRPiP Grażyna Rogala-Pawelczyk przedstawiła zagrożenie stojące przed polskim społeczeństwem, wynikające z malejącej liczby pielęgniarek i położnych w Polsce. Wskazała również na konieczność poprawy warunków pracy i płacy polskich pielęgniarek i położnych.

Minister Radziwiłł w odpowiedzi na wypowiedź Pani Prezes przedstawiającej wyzwania stojące przed środowiskiem pielęgniarek i położnych, podkreślił, że pielęgniarki położne stanowią filar polskiej służby zdrowia.

Pan Premier Gliński odniósł się do ogromnego kapitału społecznego zbudowanego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, podkreślił, że podstawowym obowiązkiem i priorytetem rządu jest dbanie o polskich obywateli, a w obliczu niedoborów kadrowych pielęgniarek i położnych bezpieczeństwo i zdrowie Polaków jest zagrożone.

Po spotkaniu w Kancelarii Premiera obył się briefing prasowy Ministra Radziwiłła i Prezes Grażyny Rogali-Pawelczyk. Obie strony zdeklarowały współpracę przy opracowaniu rządowego programu zabezpieczającego społeczeństwo polskie w opiekę świadczoną przez pielęgniarki i położne.

Trwa kampania społeczna o stanie pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych  w Polsce zmniejszy się o 54 tys.
Pielegniarki i położne opuszczają Polskę często bezpowrotnie.
Dla wielu pielęgniarek i położnych dzisiejszy dyżur bedzie tym ostatnim...


Ostatni dyżur” to kampania społeczna a zarazem „alarm” ostrzegający Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym, z którego obliczem już dziś stajemy twarzą w twarz.

W świetle najnowszych prognoz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych już za niespełna 5 lat Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pielęgniarskiej i położniczej. Z roku na rok zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych w Polsce.

Dla wielu pielęgniarek i położnych dzisiejszy dyżur będzie „Ostatnim dyżurem”. Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi 5,4 - to jeden z najniższych wskaźników w Europie. Średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce to 48 lat, a już w 2022 r. osiągnie średnią 50 lat.

Pielęgniarki i położne znikają ze szpitalnych oddziałów, szkół, domów opieki społecznej, hospicjów oraz naszych domów i miejsc pracy. Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54 tys.

Nasze rodziny i przyjaciele, my sami, zostajemy pozbawieni podstawowej opieki. Bez opieki pielęgniarek i położnych nasze zdrowie i życie jest zagrożone.

W obliczu ogromnego zagrożenia zdrowia i życia Polaków, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uruchamia inicjatywę „Ostatni dyżur”, której centralnym punktem jest zbieranie podpisów pod petycją w formie recepty.

Recepta jest apelem kierowanym do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie: www.ostatnidyzur.pl

Do pobrania: 

  1. RAPORT ZABEZPIECZENIE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W ŚWIADCZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
  2. RECEPTA   

KONFERENCJA PRASOWA 

W poniedziałek  22 czerwca 2015 r. w Rzeszowie w Hotelu Twierdza (ul. Podkarpacka 10B)  odbyła się konferencja prasowa kampanii „Ostatni dyżur”.

          

Zestawienie publikacji po konferencji w Rzeszowie

Zgodnie z zapowiedzią w dniu 22 czerwca 2015r.w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa na rzecz kampanii społecznej „Ostatni dyżur” prowadzonej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Konferencja w Rzeszowie była III konferencją realizowaną na terenie Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. Wcześniejsze konferencje miały miejsce w Białymstoku i Lublinie. „Ostatni dyżur” to kampanii a społeczna a zarazem alarm” ostrzegający Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym, z którego obliczem już dziś stajemy twarzą w twarz. Dla wielu pielęgniarek i położnych dzisiejszy dyżur będzie „Ostatnim dyżurem”. Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 48 lat a już w 2022 roku osiągnie średnią 50 lat. Liczba pielęgniarek w Polsce na 1000 mieszkańców wynosi 5,4. To jeden z najniższych wskaźników w Europie.
Pielęgniarki i położne znikają ze szpitalnych oddziałów, szkół, domów opieki społecznej, hospicjów oraz naszych domów i miejsc pracy. Za 7 lat liczba pielęgniarek i położnych w Polsce zmniejszy się o 54 tysiące. Nasze rodziny i przyjaciele, my sami zostajemy pozbawieni podstawowej opieki. Bez pielęgniarek i położnych nasze życie i zdrowie jest zagrożone.  W obliczu ogromnego zagrożenia Zdowie i życia Polaków Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uruchomiła akcję „Ostatni dyżur”, której centralnym punktem jest zbieranie podpisów pod petycją w formie recepty. Recepta jest apelem do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne.
Recepta on-line dostępna jest na stronie 
https://www.ostatnidyzur.pl

Zapraszamy do wejścia na stronę facebooka  https://www.facebook.com/ostatnidyzur
oraz na twitterze https://twitter.com/ostatni_dyzur  gdzie można przeczytać o kampanii i dodać swój komentarz.

W załączeniu teksty informacji prasowych: POBIERZ
 

Barbara Błażejowska – Kopiczak
Renata Michalska

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych