Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Krośnie


APEL WOJEWODY PODKARPACKIEGO DO ŚRODOWISKA MEDYCZNEGO Z ZAPYTANIEM O GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA PRACY PRZY BEZPOŚREDNIM ZWALCZANIU EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła się do pielęgniarek i położnych z pytaniem o gotowość podjęcia się tego zadania.

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska pielęgniarek i położnych, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.). W piśmie zwrócono uwagę na warunki określone w art. 47 ust. 3 ustawy wskazujące, które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii.

Wojewoda poprosiła o przekazanie ewentualnych zgłoszeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie do poniedziałku 20 kwietnia br. do końca dnia, drogą mailową na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl
Osoby gotowe podjąć pracę przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS CoV-2 mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 178671612  lub kierując zapytania drogą mailową na adres: s@rzeszow.uw.gov.pl


Apel Wojewody Podkarpackiego
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 7 maja 2020 r.

NIPiP wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z pismem o podjęcie działań w celu opracowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pracy pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych oraz pielęgniarek, położnych pracujących w placówkach wychowania przedszkolnego i żłobkach ---> POBIERZ

Publikujemy Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 ---> POBIERZ

NIPiP ponownie wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą w czasie epidemii ---> POBIERZ

Przekazujemy monitoring aktów prawnych przygotowany na dzień 7 maja br. ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 6 maja 2020 r.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii iryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 ---> POBIERZ
 

W dniu 30 kwietnia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.


Teskt rozporządzenia ---> POBIERZ

 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 4 maja 2020 r.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo NRPiP w Warszawie do pana Kazimierza Kleina Przewodniczacego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie RP dotyczace propozycji zmiany przepisów z prosbą o ich uwzględnienie do toczącego się w Senacie RP procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARE-Co V-2 (druk senacki nr 106) ---> POBIERZ

Pismo NRPiP do Pani Józefy Szczurek - Żelazko w sprawie porodów rodzinnych ---> POBIERZ

Pismo NRPiP w Warszawie do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego dotyczące kierowania pielęgniarek decyzją wojewodów do pracy przy zwalczaniu epidemii ---> POBIERZ

Wniosek dotyczacy wymiaru wynagrodzenia osób kierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w trybie administracyjnym ---> POBIERZ

Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 29 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 28 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo do Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ---> POBIERZ

Na co możesz liczyć ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Pismo do Prezesa Rady Ministrów ---> POBIERZ

Wytyczne MZ ---> POBIERZ
 

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 24 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Aktualizacja Zaleceń dla pielegniarek diabetologicznych diabetologicznych COVID-19 ---> POBIERZ

Pismo NRPiP ---> POBIERZ

Odpowiedź z NFZ ---> POBIERZ

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 22 kwietnia br.

Działania  Zespołu Zarządzania Kryzysowego ---> POBIERZ

Akty prawne ---> POBIERZ

Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP ---> POBIERZ

Pismo do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ---> POBIERZ

Odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ---> POBIERZ

Odpowiedź z MZ ---> POBIERZ
 

Copyright 2024 OIPiP w Krośnie
SETMAX - Tworzenie portali internetowych